Kauza Cervanová

Stránka hovorí o totalitných praktikách a nespravodlivosti. Hovorí o tom, že staré nezákonnosti nedokáže odstrániť ani dnes časť súdnictva , pretože ohrozuje samotnú existenciu osôb, ktoré sú dodnes činní v Slovenskej justícii.

 

Cieľom tejto stránky je aspoň čiastočne objasniť, ako bývalá Československá totalitná, ale aj súčastná Slovenská „demokratická“ justícia pracovala na „objasnení“ tejto kauzy, ktorá sa hneď od začiatku zmenila z bežného kriminálneho prípadu na horúci prípad s politickým pozadím.

 

Vzhľadom k tomu, že niektoré dôkazy, hlavne utajované materiály z archívu MS SR V Levoči, neboli ešte verejne prejednávané na súde, v zmysle zákona o ochrane osobných údajov sú mená a iniciály týchto svedkov začiernené.